ΗABlT Shqiptarja Qe Jeton Ne Londer: Nuk Kam Bυrre, Ama Çdo Nαte E Bej…


Një 34 vjeçare beqare thotë se e ka gjetur zgji.dhj.en ku.nd.ër vet.mi.së. Ajo thotë se orën para gjumit e kalon duke gatuar për të va.rf.ërit. Kjo është hi.st.or.ia emo.ci.onue.se e rrë.fy.er. “Mirëmbrëma të gjithë lexuesve të fa.qe.s tuaj. Ju lexoj rreg.ul.li.sht. Unë jam një 34-vjeçare që jetoj në Londër.

Jeta nuk është treguar e drejtë me mua, por pa hy.rë në det.aj.e di t’ju them që unë nuk jam të.rh.eq.ur ku.rrë. Si çdo femër edhe unë kam dashur të kri.jo.j familjen time, por i fe.ju.ari më la për një tjetër vite me parë. Nuk u lidha më kur.rë në jetë. Jetoj vetëm sepse prindërit më kanë vd.ek.ur prej vitesh tashmë.