NATO “çon pesh“ gjithë Serbinë me goditjen e fundit qe i dha për Kosovën !!


Nje video xhirim promovues i NATOs, i publi.kuar dite me pare permes YouTube flet per misionin e kesaj aleance ne Kosove me 1999, ndersa mediat e Beogradit shfaqin habine pse kjo ndodh tani, duke thurur spekulime politike ne stilin e tyre te intrigave.

Zevendesi i ndih mesit te sekretarit te per gjithshem te NATOs, Jonathan Parish, ne nje moment ne video.xhirim thote se konflikti ne Kosove shkaktoi kri.ze humanitare, e cila ishte shnderruar ne ker.cenim per stabilitetin e rajonit, dhe per kete shkak nder hyrja ishte e domosdoshme, citojne me.diat e Beogradit.

Ajo qe NATO deshi.ron ta bind opinionin eshte se nuk kishte zgjidhje tjeter pos te nder hyje, meqe shqiptaret e Kosoves po per balleshin me spastrimin etnik qe po e zba.tonte presidenti i atehershem i RFJ-se Sllobodan Millosheviqi i cili ishte i pa interesuar per zgjidhje paqesore, thekson gaze.tari i Rusia Today, Nebojsha Miliq. Sipas tij, Zgji.dhja paqesore qe e kishte propozuar Aleanca, ne fakt ishte ulti.matum per te cilin dihej se do te refuzohej.