Politikat e BE-së punuan kundër interesave të Kosovës! Ne garantojmë sigurinë e Kosovës!


Për më shumë se një dekadë, Shtetet e Bashkuara kanë transformuar politikën e saj të zhvillimit në Bashkimin Europian .

Ndërsa Amerika garantoi sigurinë e Kosovës, Europa po përpiqej të ishte e drejtë dhe të ndërtonte një vend të së drejtës.

Tani, përkundër financimit të të dyve, politika e BE-së po punon në mënyrë aktive kundër interesave amerikane (dhe kosovare).

Biden duhet të angazhohet përsëri për të korrigjuar një politikë mashtruese të së kaluarës.