Populli Grek nuk ka ekzistuar fare! e termi grek kurr nuk përmendet në burimet historike!


Historiani Arben Llalla publikoi kopertinën e librit të pedagogut të greqishtes në Universitetin “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës, Panajot Barka që ngre dy shime mbi shqiptarët, origjinën e Skënderbeut dhe flamurit kombëtar.
Për të folur mbi këtë temë në Re port Tv ishte historiania Elena Kocaqi.

Ajo u shpreh se libri i Panajot Barkës është politik dhe ten dencioz. “Ai është shqiptar për vete, por nuk njeh burimet historike si duhet, të flasësh për këto gjëra duhet të jesh historian profesionist. Ky është një libër politik, ten dencioz.

Shqiptarët janë populli më auto kton në Evropë, para grekëve dhe romakëve dhe çdokujt. Përveç disa njerëz ekstr/ em istë në Ballkan që e vendosin në diskutim këtë. Shqiptarët janë pasardhës të ilirëve dhe pellazgëve. Shqiptarët kanë qenë popull kri stiano-or todoks para se të vinin osmanët. Burimet hist0rike janë të plota që tregojnë një au t0kt0ni të shqiptarëve. Dëgjova edhe dy shimet mbi Skënderbeun, por nuk e kuptoj këtë inj 0rancë. E gjithë kjo bëhet po litikisht për të ma nipuIuar historinë”, tha ajo.