SHBA përsëri i gëzon Shqiptarët / Ja në cilin vend mik e ka renditur Amerika shtetin e Kosovës


Kosova do të jetë në mesin e tri shte.teve të para që do pranojë nga SHBA’ja kontigjente vaksinash të dhuruara për imunizimin ndaj koro.navirusit. Përzgjedhja e shteteve është bërë në bazë të miqësisë dhe prioritetit.

Një gjë e tillë është bërë e ditur nga Amba.sada e SHBA’së në Gjeorgji nëpërmjet një komunikate, derisa ka thënë se shteti respektiv, Kosova dhe Ukraina do jenë tri shte.tet e para që do marrin vaksinat, shkruan Gazeta Express.

“Këtë javë Presidenti Biden njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të ndajë vak.sinat me Gjeorgjinë. Gjeorgjia, Uk.raina dhe Kosova janë tre vendet e para evropiane që marrin vaksina nga Shtetet e Bashkuara, bazuar në për.parësitë dhe partneritetet rajonale”, thuhet ndër të tjera në komunikatë.

Ndonëse nuk është bërë me dije nu.mri i vak.sinave që do dhurohen, presidentja Vjosa Osmani përpara disa ditësh ka bërë me dije se më 19 prill iu është pranuar kërkesa për dhu.rim dozash të vaksinave.

“Më 19 mars 2021, i kam shkruar Presidentit Biden duke kërkuar mbë.shtetjen e Shteteve të Bashkuara për dhurimin e vak.sinave në kohën kur Kosova ishte i vetmi shtet në Evropë që en.de nuk kishte filluar administrimin e tyre. Më 19 Prill 2021 Presidenti Biden u përgjigj pozitivisht në të cilën ai u zotua për ta trajtuar kërkesën tonë rreth vaksinave. Sot, ne jemi të lumtur të njoftojmë se Presidenti Biden, në emër të SHBA-ve, ka vendosur të dhurojë një numër të rëndësishëm të vak.sinave për Republikën e Kosovës”, pati njoftuar Osmani.

Në komunikatë, tutje thuhet se Shtetet e Bashkuara janë gji.thashtu të përkushtuara për të mbështetur rimëkëmbjen eko.nomike nga pan.demia në këto vende.